@Ona Edicions Studio, Mallorca

@Ona Edicions Studio, Mallorca
(c) 2019 Guillem R. Simó

14.12.18

Prof. Valda Kalniņa


Valda Kalniņa

My teacher, mentor, guru and benefactor
In memoriam Valda Kalniņa, JVLMA profesore.

Gaišs un progresīvs prāts, sava laika brīvdomātāja,
kas neliedza savus spēkus un laiku daudzu talantu būtiskai attīstībai.
Man bija tas īpašs gods apgūt pie viņas klavierspēli un mūzikas psiholoģiju.

Valdas Kalniņas principialitāte, pāri visam - mūzikas būtības izjūta, cilvēka personības saskatīšana un mūsu ilgstošās sarunas par dzīvi un mākslu pie manis būs joprojām,

vienmēr.Mūsu leģendas. Gara aristokrāte.
Pianisti, profesori Valdu Kalniņu 90. gadskārtā pieminot
    Ieva Zeidmane 23. janvāris, 2018. 21:10 LR3
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/musu-legjendas/gara-aristokrate.-pianisti-profesori-valdu-kalninu-90.-gadskarta.a98645/

http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/riiga-kulturas-galvaspilseta-2014/jazepa-viitola-latvijas-muzikas-akademija-no-sasalushas-tintes-l.a41554/